Miasto to miejsce, gdzie nie trzeba czekać do następnego tygodnia, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, skosztować kuchni każdego kraju, odnaleźć nowe opinie do wsłuchania się i znajome do ponownego wysłuchania.

Margaret Mead

W sobotę 23 stycznia 2021 o godzinie 10:00 zapraszamy na pierwszą w tym roku debatę online z cyklu „Wrocław – miasto, które się liczy”.

Debata pt. „Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem” będzie poświęcona różnym sposobom poruszania się mieszkańców Wrocławia.

Porozmawiamy o kwestiach do rozwiązania, ale również o perspektywach rozwoju i planach na najbliższą przyszłość.

Głos w debacie zabiorą przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w życie naszego miasta.

Udział w spotkaniu weźmie Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich S.A., największego dolnośląskiego przewoźnika kolejowego.

Aktywistów i społeczników reprezentować będą liderzy związani z transportem zbiorowym oraz rowerowym.

Swoje stanowiska przedstawią:

Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe, organizacji, która działa w obszarze polityki transportowej, wspiera samorządy i lokalnych aktywistów w walce o powszechny i dostępny transport publiczny

Cezary Grochowski, prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, organizacji pozarządowej działającej w interesie rowerzystów i promującej ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu w mieście.

Nie zabraknie także perspektywy mieszkańców, których głosem mówić będzie Sławomir Czerwiński, członek Wrocławskiego Forum Osiedlowego i Przewodniczący Zarządu Osiedla Maślice, a także spojrzenia włodarzy miasta dzięki obecności Moniki Kozłowskiej-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wydarzenie będzie publiczne i transmitowane na żywo przez platformy Facebook oraz YouTube.

Zapraszamy do oglądania, ale również zadawania pytań uczestnikom debaty poprzez komentarze do transmisji wydarzenia.

Spotkanie otworzy dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia), a poprowadzi je dr Małgorzata Burnecka, prezes Fundacji Wroclife.

Styczniowym spotkaniem otworzymy kilkuetapowy projekt organizowany wspólnie przez Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia.

W ramach projektu zapraszamy na cykl debat z udziałem ekspertów, społeczników i aktywistów. Ich celem jest stworzenie przestrzeni dialogu między przedstawicielami wielu środowisk, która wzmocni solidarność społeczną i ułatwi poszukiwanie rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców Wrocławia.

W najbliższych miesiącach odbędą się 4 debaty online:

23 stycznia 2021: Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem

27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój

27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty

24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, finansowanie, integracja społeczna

Każdy z 4 tematów będzie dodatkowo konsultowany z radnymi wrocławskich osiedli oraz ekspertami naukowymi, we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W efekcie debat i konsultacji przygotujemy niezależne opracowanie dotyczące miejskiego życia i wrocławskich osiedli, będące głosem wielu różnych środowisk: społeczników, aktywistów, naukowców, samorządowców i włodarzy miasta oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów publicznych zaangażowanych w przyszłość Wrocławia i regionu.

Organizatorzy projektu:

Centrum Historii Zajezdnia

Powołane, by ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego. Wysłuchuje się i spisuje opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Niecodzienne i niezwykle cenne relacje są podstawą do atrakcyjnego opowiadania najnowszej historii. Projekty realizowane przez Centrum Historii Zajezdnia są ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu, a poprzez upowszechnianie tego dorobku pobudza mieszkańców do refleksji i daje szansę poznania, zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad.

Fundacja Wroclife

Powstała, by promować aktywną działalność społeczną i dobroczynną oraz wspierać niezależne dziennikarstwo we Wrocławiu. Misją Fundacji jest współtworzenie i promowanie niezależnych treści bogatych w sprawy ważne dla społeczności lokalnych, organizacji charytatywnych, osiedlowych aktywistów i pasjonatów. Opracowujemy materiały dziennikarskie, publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące Dolnego Śląska (artykuły, raporty, przewodniki, mapy, analizy) współpracując z lokalnymi mediami, społecznikami, NGO-sami i instytucjami.

Partnerzy społeczni projektu:

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia


Zajmuje się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką, ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta.

Wrocławskie Forum Osiedlowe


To miejsce współpracy i wymiany informacji z wrocławskich Osiedli. Tu tętni lokalne życie, promowane są wydarzenia, inicjatywy i szeroka działalność samorządów Osiedli.

Partnerzy instytucjonalni projektu:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego